Kääntäjä on tekstintuottamisen ammattilainen, tekstintekijä ja ammattikirjoittaja, jolta asiakas / käännöksen lukija voi perustellusti odottaa saavansa sujuvan, kieliopillisesti moitteettoman ja asiallisesti virheettömän käännöksen. Koulutetulta kääntäjältä on myös lupa odottaa, että esimerkiksi kielioppisäännöt ovat hallinnassa.